Skip to main content

Ouderbetrokken heid

We vinden het belangrijk om ouders bij de schoolloopbaan van hun kind te betrekken. We doen het écht samen.

Een goede samenwerking en afstemming tussen ouders/verzorgers zorgt voor gedeelde verantwoordelijkheid, hetgeen positief bijdraagt aan het schoolsucces van het kind. Door regelmatig met elkaar in contact te zijn, houden wij elkaar op de hoogte over de ontwikkeling van uw kind. 

Ook vinden we het fijn als ouders/verzorgers helpen bij activiteiten op school. Misschien vindt u het leuk om te helpen tijdens sportdagen, vieringen, uitstapjes of handvaardigheidslessen? We zijn altijd op zoek naar ouders die willen assisteren in de mediatheek. U kunt daarvoor contact opnemen met de leerkracht.