Skip to main content

Onderwijs

Op De Mare kijken we goed naar elke leerling. De talenten, eventuele uitdagingen en vooral de leerbehoeften staan daarbij centraal. We stomen onze leerlingen klaar voor de toekomst en willen het beste uit elk kind halen. Dat doen we door een veilige omgeving te bieden waar plezier, samenwerken en (h)erkenning een grote rol spelen.

Een leerling die goed in zijn vel zit en met plezier naar school gaat, kan zich beter concentreren en dat komt de leerprestaties ten goede. Spelen en plezier maken stimuleren de nieuwsgierigheid en creativiteit én zorgen voor verbinding. Leren met plezier past dan ook helemaal bij De Mare. Op onze school besteden we veel aandacht aan samenwerken. Werken in teams hoort bij onze samenleving en het is dus belangrijk dat kinderen ook leren hoe ze goed kunnen samenwerken. Met onze leerlijn samenwerken leren de kinderen verschillende rollen herkennen, rekening houden met elkaar, hulp en feedback geven en ontvangen, afspraken maken en communiceren. Zo geven we hen een goede basis voor de toekomst.

Onze kinderen worden betrokken bij hun eigen leerplan en nemen hierin zelf verantwoordelijkheid. Ze ervaren hoe ze doelen kunnen bereiken en wat ze daarvoor moeten doen. Zo krijgen ze meer eigenaarschap over hun eigen leerproces en ontwikkeling.