Skip to main content

Inschrijven/ uitschrijven

Kinderen mogen wettelijk naar school als ze vier jaar zijn. Ze worden leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand nadat ze vijf jaar zijn geworden.

Inschrijving

Wanneer u op zoek bent naar een school voor uw kind(eren) en u wilt nadere informatie over De Mare, dan kunt u het beste contact opnemen met de schoolleiding en een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding. U kunt de school dan onder lestijd bekijken. Uiteraard is uw kind dan ook van harte welkom. Is uw kind bij inschrijving nog geen drie jaar oud, dan ontvangt u rond de derde verjaardag van uw kind een aanmeldformulier (dit formulier is noodzakelijk i.v.m. de wet-en regelgeving Passend Onderwijs). Is uw kind bij inschrijving 3 jaar of ouder, dan krijgt u op dat moment het aanmeldformulier. Blijkt uit het aanmeldformulier en het gesprek dat uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft, dan krijgt u een bevestiging dat uw kind definitief is ingeschreven op De Mare. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan heeft de school 6 weken de tijd om te onderzoeken of de noodzakelijke extra ondersteuning kan worden georganiseerd of dat gezocht moet worden naar een andere, passende onderwijsvoorziening binnen ons samenwerkingsverband. (Als er na 6 weken nog niet voldoende duidelijkheid is, mag de termijn met 4 weken worden verlengd.) Het spreekt vanzelf dat dit onderzoek gebeurt in overleg met de ouders/verzorgers.

Opvang van nieuwe leerlingen in de school

Toekomstige kleuters worden ongeveer acht weken voor de eerste officiĆ«le schooldag door de leerkracht uitgenodigd om een aantal dagdelen te komen wennen in de groep. De uitnodiging hiervoor ontvangt u thuis samen met een uitgebreide informatiebrief.

Opvang van nieuwe leerlingen in de school

Leerlingen die van een andere basisschool komen, mogen ook eerst een dag of dagdeel komen kennismaken met de nieuwe klas en de school. In samenspraak met u besluiten we wat het beste moment is om in te stromen in de school. Een warme overdracht met de school van herkomst is daarbij zeer wenselijk. 

Uitschrijven

Als uw zoon of dochter door verhuizing naar een andere school gaat, vraag dan bij de schoolleiding een uitschrijfformulier. Bij vertrek ontvangt u van de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport. Hierin staan gegevens over het kind omtrent de vorderingen en de gebruikte methodes. Dit onderwijskundig rapport is bestemd voor de nieuwe leerkracht van uw zoon of dochter.

Wijzigen van persoonlijke gegevens

Het komt regelmatig voor dat persoonlijke gegevens van ouders/verzorgers wijzigen. Bijvoorbeeld de burgerlijke staat bij scheiding, een adres bij verhuizing indien het kind wel op De Mare blijft of een telefoonnummer of e-mailadres. Geef wijzigingen zo spoedig mogelijk, liefst schriftelijk, aan de schoolleiding door.