Skip to main content

Onze school

“Voor een leven lang leren"

Een veilige omgeving waar een kind kan groeien en een goede basis kan leggen voor de toekomst, dat is wat wij op De Mare aan onze leerlingen willen geven.

Wij zijn een vertrouwde plek waar we leerlingen begeleiden op een gestructureerde, uitdagende en onderzoekende wijze. Dat doen we niet alleen met ons team, maar samen met het kind en u als ouder/verzorger. Het onderwijs en de leerlingenzorg stemmen we zoveel mogelijk af op de individuele behoeften, zodat we het beste uit elke leerling kunnen halen.

Op De Mare:

  • stimuleren we eigenaarschap
  • bespreken we kwaliteiten en leerdoelen van en met de leerlingen om samen te komen tot een leerplan
  • krijgt elke groep Engelse les, van groep 1 tot en met 8
  • zijn er "Samen in de groep" momenten voor alle groepen om ouders/verzorgers te betrekken bij de school
  • leren we aan de hand van 21e eeuwse vaardigheden
  • krijgen de leerlingen modern onderwijs met veel ICT mogelijkheden
  • maken we gebruik van een ouderportaal, zodat u altijd inzage heeft in gespreksverslagen en resultaten
  • organiseren we groepsdoorbroken lessen en activiteiten

Interesse?

Meld je aan voor een rondleiding op school.

Aanmelden