Skip to main content

Medezeggenschaps-raad (MR)

Drie ouders en drie teamleden zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR) van De Mare.

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol binnen de organisatie.

Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie neemt, zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

  • die waarover de MR eerst advies moet geven;
  • die waarvoor instemming van de MR vereist is;
  • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Onze MR komt ongeveer acht keer per schooljaar 's avonds bijeen. Als u vragen heeft, of agendapunten wilt indienen kan dat via: mrdemare@scopescholen.nl

 

Wilt u meer weten?

Stuur dan een e-mail naar de MR mrdemare@scopescholen.nl