Skip to main content

Visie

De Mare is een open christelijke school in een veranderende multiculturele samenleving. We erkennen de verschillen die er zijn tussen mensen als het gaat om achtergrond, ontwikkeling, talenten en mogelijkheden.

Als school hebben we een aantal kernwaarden die we erg belangrijk vinden. Als we deze waarden allemaal respecteren – leerlingen, ouders/verzorgers én leerkrachten – zorgen we er samen voor dat De Mare een fijne plek is voor iedereen.

Als school willen wij onze kinderen kansen bieden om te leren en zich te ontwikkelen.

We houden daarbij rekening met hun talenten, capaciteiten, de thuissituatie en achtergronden. We willen graag dat kinderen ook zelf weten waar ze staan en waar ze uiteindelijk naartoe willen groeien, onze leerlingen zijn eigenaar van hun ontwikkelingsproces. Niet alleen de leerkrachten helpen hen daarbij, ook de ouders/verzorgers hebben hierin hun verantwoordelijkheid.

Onze kernwaarden:

·         Veiligheid

·         Plezier

·         (H)erkenning

·         Samenwerken

·         Ontwikkeling

·         Eigenaarschap