agenda
 • di, 20 04 2021

  fietslessen Seef op school groep 7 en 8

 • di, 20 04 2021

  schoolcommissie

 • do, 22 04 2021

  Eindtoets groep 8

 • vr, 23 04 2021

  continurooster groep 5 t/m 8

Onderwijs

Werkwijze groep 1 en 2
De groepen worden zo mogelijk heterogeen samengesteld d.w.z. de 4, 5 en 6 jarige kleuters gemengd in een groep. Er wordt uitgegaan van het zich ontwikkelende kind. Deze ontwikkeling stimuleren wij door het creëren van tal van situaties waarin kinderen in groepjes, individueel of als totale groep materiaal aangeboden krijgen dat aansluit bij hun ontwikkeling. Bij alle activiteiten staat het spelelement voorop. De leerstof wordt meestal aangeboden in thema’s. Expressieactiviteiten worden hierbij betrokken.

De accenten worden gelegd op:

 • de ontwikkeling van de zintuigen en de lichaamsbeweging;
 • de ontwikkeling van de taal als middel tot de verstandelijke vorming, de wereldverkenning en het sociaal contact;
 • de ontwikkeling van de muzische vorming;
 • de sociale vorming;
 • de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens;
 • godsdienstige vorming alsmede het besef van waarden en normen.

Werkvormen hiertoe zijn:

 • kring- en leergesprek;
 • kleutergymnastiek en -spel;
 • werken in opdrachten met o.a. ontwikkelingsmateriaal en expressiemateriaal;
 • werken naar keuze in de diverse hoeken.

Werkwijze groep 3 t/m 8
In deze groepen gaan wij uit van het zgn. leerstofjaarklassensysteem d.w.z. dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten. Het onderwijs wordt gestructureerd via schoolvakken waarbij we eigentijdse methodes gebruiken die voldoen aan de kerndoelen die het ministerie van OCW stelt aan het basisonderwijs. Deze kerndoelen geven de minimale leerstof aan die in een jaargroep behandeld moet zijn. Naast klassikaal onderwijs vindt onderwijs in groepjes plaats of werken kinderen individueel. Bij dit alles is plaats ingeruimd voor differentiatie en zelfstandig en coöperatief werken. Deze werkwijze wordt o.a. gewaarborgd door gebruik van bordschema, kieskast en instructietafel.

De Mare
Schelfhorst 2-4
2402 LG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 435 736
demare@scopescholen.nl

dependance:
Meteoorlaan 1
2402 WC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 431 777SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders