agenda
 • wo, 30 09 2020 - vr, 09 10 2020 | 

  kinderboekenweek

 • wo, 30 09 2020 - vr, 09 10 2020 | 

  kinderboekenweek

 • wo, 30 09 2020 - vr, 09 10 2020 | 

  kinderboekenweek

 • wo, 30 09 2020 - vr, 09 10 2020 | 

  kinderboekenweek

Nieuws

Kerst op De Mare

Kerst december 2019  “Samen”

Op school vertellen we het verhaal over de geboorte van Jezus en besteden we aandacht aan het thema “Samen“ Dit doen we o.a. door mee te doen aan een actie van de Voedselbank, door samen geld op te halen voor de Samenloop van Hoop op 19 december (dan staat er in elke klas een spaarpot klaar) en door op de Kerstavond van school een kaart te maken voor een ander.

Voedselbank; In de week van 9-13 dec komt er een krat in alle klassen te staan ten behoeve van de Voedselbank. De kinderen kunnen hierin houdbare producten ( zoals koffiepads, Nasi- of Bami Mix, pannenkoekenmix, douchegel, tandpasta, pindakaas, hagelslag, groenten in blik, houdbare melk…) verzamelen om zo de mensen die bij de voedselbank komen een mooie kerst te geven.

Collecte voor Samenloop voor hoop:

In de klassen komt er op kerstavond een spaarpot te staan. We halen die avond geld op voor de Kankerstichting. In mei gaan we als team van De Mare meelopen tijdens deze    loop in Alphen. Deze loop is een actie voor de kankerstichting.

17 december gaan de kinderen op de locatie Meteoorlaan een kerststukje maken op school. Het is fijn als ze die dag een bakje en versieringen meenemen naar school. Op school krijgen ze oase, een kaarsje en het groen. Als u groen heeft voor de school horen wij dit graag. Kunt u dit dan doorgeven aan de leerkracht?

Donderdagavond 19 december zijn alle kinderen met één ouder/verzorger per gezin welkom op school. U krijgt binnenkort een brief waarin staat op welke locatie, in welke groep u als gezin wordt verwacht en daarbij de tijd.

De eerste groep gezinnen begint om 18.20 uur in het lokaal wat op de brief staat.In de klas zijn er twee activiteiten. Vervolgens gaan deze gezinnen naar buiten. De tweede groep met gezinnen komt om 19.15 uur ook naar school en met elkaar gaan we zingen op het plein. De eerste groep krijgt buiten lekkere warme chocolademelk na afloop van het zingen en de tweede groep gaat naar binnen naar het juiste lokaal wat op de brief staat. Daar gaan ze aan slag met het maken van de kaart en de kerstbingo. Na afloop is er ook voor hen buiten warme chocolademelk.

KERSTKAARTEN

Het is een mooi gebruik om elkaar fijne feestdagen toe te wensen. Soms gebeurt het dat leerlingen met een stapeltje kerstkaarten de klas in komen en een deel van hun klasgenoten een kerstkaart geven. Dit leidt altijd weer tot verdriet bij leerlingen die geen enkele kaart krijgen. Bovendien voelen ouders/verzorgers zich soms verplicht om ook met een stapel kaarten te komen, wat tot een aardige kostenpost kan leiden. Toch een kaartje geven aan vriendjes en vriendinnetjes? Dat is natuurlijk prima, maar graag buiten schooltijd of aan de hele klas.

UITSLAPEN

Vrijdagochtend 20 december is de laatste ochtend voor de kerstvakantie. Natuurlijk gaan de schooldeuren gewoon om 8.20 uur open en zijn alle kinderen welkom.  Omdat de kerstviering ’s avonds wordt gehouden mogen de kinderen ook iets later komen. We verwachten alle leerlingen uiterlijk 9.30 uur op school.

Op deze ochtend zorgt de schoolraad weer voor een heerlijke verse oliebol en limonade om de kerstvakantie in te luiden.

Om 12.00 uur begint de kerstvakantie voor groep 1 t/m 8!

Staking 6 november

Op woensdag 6 november 2019 is er een nationale staking aangekondigd voor het hele onderwijs. 
Ook onze school doet mee aan deze staking. 
Dat betekent dat de hele school dicht is. Zowel op de Meteoorlaan als op de Schelfhorst zijn bijna alle leerkrachten van mening dat deze staking nodig is om duidelijk te maken bij de politiek dat er echt iets moet gebeuren voor het onderwijs in Nederland. 

Jubileumjaar

Komend schooljaar bestaat PCB De Mare 25 jaar. Reden om dat te gaan vieren met elkaar. 

Op 25, 26 en 27 september 2019 willen we 3 dagen feesten met elkaar.

Op woensdag 25 september openen we het feest op beide locaties met een jubileumlied op de pleinen.

De rest van de ochtend zullen er op beide locaties allemaal workshops gegeven gaan worden waar de kinderen op in kunnen schrijven. 

Donderdag hebben we een circus uitgenodigd. De ochtend zal er met alle klassen geoefend worden om die middag een mooie voorstelling neer te gaan zetten. 

De voorstellingen worden bij de Schelfhorst opgevoerd en alle ouders zijn van harte welkom om deze voorstelling te komen bekijken. 

De voorstelling van de locatie Schelfhorst begint om 12.30 uur. Deze kinderen zijn om 14.00 uur uit.

De voorstelling van de kinderen van de locatie Meteoorlaan begint om 13.30 uur. Zij zijn om 14.30 uur klaar.

Vrijdag is de grote finale.

Om 12.00 uur is de grote happening. Er zullen allerlei activiteiten te doen zijn, er komt een veiling en een fancy fair. 

De onderbouw heeft dus een langere schooldag. Voor de andere groepen hanteren we deze dag een continurooster. 

Voor de fancy fair zijn we op zoek naar materialen om te verkopen. We denken dan aan boeken, legpuzzels, spelletjes etc. Na de vakantie willen we deze gaan inzamelen om daarmee wat geld te verdienen. 

De veiling zal gevuld worden met diensten die ingebracht worden door de leerkrachten, of ouders. Zo hebben we een leerkracht die fantastisch appeltaart kan bakken. Misschien dat een leerkracht een avond wil oppassen, of een ontbijt verzorgen. Degene met het hoogste bod mag op het door hen gewenste moment de appeltaart opvragen, het ontbijt laten komen of de oppas inzetten.

Al het geld wat we hiermee ophalen komt ten goede aan de school! 

Dit feest zal rond de vestiging op de Schelfhorst worden gehouden, omdat de ruimte daar groot genoeg is om alle kinderen en alle andere belangstellenden te kunnen bergen. 

Maar ook voor deze dag is er heel veel hulp nodig. Ten eerste al voor het opbouwen van alles. En vervolgens moeten alle activiteiten begeleid worden. Maar ook bij het opruimen maakt vele handen licht werk.

Voorafgaand aan het feest gaan we meedoen aan een actie waarmee we een deel van de kosten willen opvangen. Bakkerij Visser bestaat 100 jaar en wil scholen sponsoren door gratis broodjes te bakken die we mogen verkopen op school. De voltallige opbrengst komt ten goede aan de school. Na de zomervakantie starten we met deze actie. Als voorbereiding daarop worden er nu in alle klassen variaties bedacht voor een broodje. 

Het leukste en lekkerste idee zal door bakker Visser worden gemaakt en is het broodje dat verkocht zal gaan worden. 

Heeft u tijd en zin om te helpen op de feestdagen, geef dit dan aan bij de leerkracht. Heeft u een goed idee voor een workshop, ook die zijn welkom.

We gaan er in ieder geval een spektakel van proberen te maken met elkaar!

De Mare
Schelfhorst 2-4
2402 LG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 435 736
demare@scopescholen.nl

dependance:
Meteoorlaan 1
2402 WC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 431 777SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders