agenda
 • di, 20 04 2021

  fietslessen Seef op school groep 7 en 8

 • di, 20 04 2021

  schoolcommissie

 • do, 22 04 2021

  Eindtoets groep 8

 • vr, 23 04 2021

  continurooster groep 5 t/m 8

Tussenschoolse opvang (TSO)

Dankzij TSO-vrijwilligers kan er op De Mare tussen de middag worden overgebleven. Dit gebeurt in lokalen of in de aula.

De kinderen nemen van thuis een lunchpakket en drinken mee. Van de TSO krijgen de kinderen na de lunch een koekje of een stuk fruit. Tijdens de TSO nuttigen de leerlingen geen koolzuurhoudende dranken, snoep, chocolade, chips, toetjes of traktaties, anders dan uitgedeeld door de TSO-kracht.

We eten in 2 groepen. Om 12.00 uur en 12.30 uur. Het andere half uur spelen we buiten.

Bij slecht weer spelen de kinderen binnen.

Om 13.05 uur gaan de leerlingen van de onderbouw met de juf mee naar de klas en blijven de overige leerlingen buiten tot de pleinwacht komt.

Er wordt verwacht dat de kinderen zich aan de regels en afspraken houden. We volgen daarbij het Protocol Goed Gedrag.

Aan – en afmelden Meteoorlaan bij Nelia van Donk (TSO-coördinator):

E-mail: overblijfdemare2@scopescholen.nl (tot 08.30 uur voor de desbetreffende schooldag)
Bellen of sms-en: 06-81366993 (iedere TSO-dag  tussen 08.30 uur en 09.00 uur)

Aan – en afmelden Schelfhorst bij Carina Prins (TSO-coördinator):
E-mail: overblijfdemare@scopescholen.nl (tot 08.30 uur voor de desbetreffende schooldag)
Bellen, sms-en of whatsapp: 06-81366991 (iedere TSO-dag  tussen 08.30 uur en 09.00 uur)

Aan – en afmeldingen die na 9.00 uur zijn gedaan, kunnen niet meer dezelfde  dag verwerkt worden.

In alle gevallen vult u een inschrijfformulier in voor onze administratie. Voor wijzigingen graag  een mutatieformulier invullen. De beknopte informatie over de TSO vindt u terug in de bewaarbrief 2019-2020 .

Kosten TSO:
De TSO-kosten zijn: € 2,00 per keer per kind.
Bij niet of te laat afmelden wordt het bedrag verhoogd naar € 2,50.
Bij niet of te laat aanmelden wordt het bedrag verhoogd naar € 3,50.

 De factuurdata zijn:

1e factuur: Periode 31 augustus t/m 16 oktober  (= 7 weken)                         

2e factuur: Periode 26 oktober t/m 18 december (= 8 weken)                             

3e factuur: Periode 4 januari t/m 5 maart (= 8 weken)                                         

4e factuur: Periode 8 maart t/m 21 mei (= 9 weken)                                             

5e factuur: Periode 24 mei t/m 16 juli (= 8 weken) 

TSO-krachten:
De TSO-krachten worden via workshops geschoold.
De TSO-krachten hebben een EHBO cursus gevolgd.
De TSO-krachten hebben een Verklaring Omtrent Goed gedrag (VOG).

Medicijnen:
Gebruik van medicijnen zonder hiervan melding gemaakt te hebben bij de leerkracht (en TSO-coördinator) wordt niet toegestaan. U dient een ondertekende medicijnverklaring af te geven. Gebruik van paracetamol is alleen mogelijk wanneer u de TSO-coördinator per mail hiervan op de hoogte brengt en een ondertekend briefje afgeeft aan de leerkracht.

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met de TSO-coördinator van de betreffende locatie:
Nelia van Donk, locatie Meteoorlaan 06-81366993 of
Carina Prins, locatie Schelfhorst 06-81366991

Reglement 2019-2020

Schoolovereenkomst 2019-2020

De Mare
Schelfhorst 2-4
2402 LG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 435 736
demare@scopescholen.nl

dependance:
Meteoorlaan 1
2402 WC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 431 777SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders