agenda
 • di, 20 04 2021

  fietslessen Seef op school groep 7 en 8

 • di, 20 04 2021

  schoolcommissie

 • do, 22 04 2021

  Eindtoets groep 8

 • vr, 23 04 2021

  continurooster groep 5 t/m 8

Brief bestuur betreft open gaan 8 februari 2021

Geachte heer/mevrouw, 

Het kabinet heeft recentelijk besloten om de coronamaatregelen voor het basisonderwijs aan  te passen. Ingaande maandag 8 februari a.s. mogen de leerlingen weer naar school. Hiermee  wordt wat ons betreft recht gedaan aan de kinderen. Net als tijdens de opstart in de meimaand  leidt deze beslissing nog tot veel vragen die de komende tijd nader uitgewerkt moeten worden.  We moeten ons realiseren dat de situatie nog niet is als normaal en dat wij onderwijs gaan  verzorgen tijdens een pandemie. We zijn blij dat de basisscholen weer open kunnen, mits  veilig, verantwoord en uitvoerbaar. Het besluit van het kabinet geeft richting, maar gelukkig  ook ruimte aan onze scholen om werk te maken van een invulling op maat. Wat betekent dit  concreet? 

– De basisscholen in Alphen aan den Rijn starten vanaf maandag 8 februari a.s. Wij kiezen  ervoor om de kinderen weer hele dagen naar school te laten gaan. Dit betekent dat de  noodopvang dan komt te vervallen en het thuisonderwijs eindigt. 

– Onze schoolleiders denken met hun teams en mr na over de vertaling van het protocol  naar de dagelijkse werkwijze in de school. U kunt zich voorstellen dat dit een stevige  puzzel is in zo’n kort tijdsbestek. Hierbij probeert de schoolleiding oog te hebben voor  alle belangen die er spelen en de veiligheid voor alle betrokkenen. Wij rekenen erop dat  u de keuzes van de school respecteert en uw bijdrage levert aan een zo soepel mogelijk  verlopende opstart van het onderwijs in deze bijzondere tijd. 

– Dringend beroep op u als ouders om niet op het plein of in de school te komen (met  uitzondering van de ouders van Prisma).  

– Kinderen bij voorkeur zelfstandig naar school laten gaan. 

– Contacten met leerkrachten verlopen op de inmiddels gebruikelijke wijze via telefoon,  videocontact of per email. 

– Per school wordt een plan gemaakt welke looprichtingen er zijn en hoe bijvoorbeeld om  te gaan met afspraken ten aanzien van hygiëne en/of gebruik mondkapjes.

– Kinderen en medewerkers met neusverkoudheids- en/of griepklachten blijven thuis.

– De richtlijnen van het protocol van de PO raad zijn voor ons leidend (zie hiervoor  www.scopescholen.nl). 

– In de nieuwe situatie die nu ontstaat, kan het voorkomen dat door uitval van een  leerkracht en door een tekort aan vervangers een groep thuis zal moeten blijven. Indien  haalbaar zullen kinderen dan schoolwerk voor thuis meekrijgen.

Binnen Alphen aan den Rijn werken we als schoolbesturen en gemeente intensief en  constructief samen en stemmen we veelvuldig af. Wekelijks bespreken we de ontwikkelingen en  maken we gezamenlijk een inschatting over het vervolg.  

Hartelijk dank en veel respect voor uw inzet in de afgelopen periode. We kunnen helaas nog  niet overzien welke ontwikkelingen ons nog te wachten staan. Zodra wij nieuwe informatie  hebben, delen wij dit met u via onze website www.scopescholen.nl 

Met hartelijke groeten, 

College van Bestuur SCOPE scholengroep 

Piet Jansen Bert van Leeuwen

De Mare
Schelfhorst 2-4
2402 LG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 435 736
demare@scopescholen.nl

dependance:
Meteoorlaan 1
2402 WC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 431 777SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders