agenda
 • ma, 13 07 2020

  Rapporten mee

 • wo, 15 07 2020 | 11:00 - 12:00

  Samen in de groep 6b/8b en 8a

 • vr, 17 07 2020 | 12:00 - 13:00

  Start zomervakantie

 • ma, 20 07 2020 - vr, 28 08 2020 | 

  Zomervakantie

Coronavirus

Geachte heer/mevrouw,

We zijn met elkaar terecht gekomen in een crisis van ongekende omvang. Het coronavirus heeft onze wereld ingrijpend veranderd. Wij realiseren ons dat dit virus en de genomen maatregelen grote invloed hebben op uw gezin en uw thuissituatie. We horen ook van gezinnen die geconfronteerd
worden met ziekte, bij henzelf of bij familieleden. We wensen hen heel veel sterkte en vooral een spoedig herstel toe. Middels dit schrijven willen wij u hartelijk bedanken voor uw begrip en medewerking in deze onzekere periode. We willen hierbij graag onze uitdrukkelijke waardering
uitspreken want u heeft namelijk gehoor gegeven aan de oproep om uw kinderen thuis te houden, zodat onze collega’s hun aandacht kunnen richten op afstandsonderwijs en noodopvang.
Inmiddels zijn de scholen al geruime tijd dicht en zoeken we met elkaar naar wegen om onderwijs met andere middelen doorgang te laten vinden. Het is hartverwarmend om te zien met hoeveel inzet en energie iedereen daarmee bezig is. Op de scholen wordt veelvuldig gewerkt met online lessen en digitale opdrachten. Dit laatste geldt zowel voor de basisscholen als de scholen voor voortgezet onderwijs.
Ook voor de komende periode doen we wederom een beroep op uw medewerking, begrip en flexibiliteit. Er zal veel van u, de leerlingen en onze collega’s gevraagd worden. Wij zullen ons samen inspannen om zo goed mogelijk door deze periode heen te komen. We weten geen van allen hoe lang deze situatie nog zal duren en welke ontwikkelingen ons nog te
wachten staan. Wij hopen dat er na 6 april geen bijzondere maatregelen meer nodig zijn, maar houden er uitdrukkelijk rekening mee dat de periode van schoolsluiting wordt verlengd. Na dinsdag 31 maart hopen wij u nader te kunnen informeren via onze websites. Wij wensen u veel sterkte toe in de komende periode.


Met hartelijke groeten,
College van Bestuur SCOPE scholengroep

De Mare
Schelfhorst 2-4
2402 LG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 435 736
demare@scopescholen.nl

dependance:
Meteoorlaan 1
2402 WC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 431 777SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders