Skip to main content

LeerKRACHT

Ons motto ‘elke dag een beetje beter’ geldt natuurlijk ook voor het team. Hiermee zijn we elke dag bezig met het verbeteren van ons onderwijs.

We werken gericht aan korte-termijn doelen en spelen in op veranderingen, wisselen informatie uit over lessen, geven elkaar feedback en kijken hoe we ons onderwijs elke dag een beetje kunnen versterken.

leerKRACHT in het primair onderwijs